VÅGENT HJERTE

VÅGENT HJERTE

Samtaleforløb af 6 måneder til dig som ønsker at mærke indre tillid, ro og frihed.

Til dig som ønsker at slippe offerrollen og i stedet indtag pladsen som leder og medskaber af dit liv.

Jeg oplever, at dine spørgsmål er bygget af “du er ok, jeg er ok” og det er en stilart som få mestrer. 

David BR Camacho, Stifter af Human Education Group, Aarhus

Oplev at genfinde håbet, roen og trygheden

VÅGENT HJERTE er et 6 måneders forløb i bevidsthedstræning, der styrker din evne til selvrefleksion og selvindsigt. Formålet er at hjælpe dig med at være mere til stede i livet uden at lade dig påvirke af ydre begivenheder. Og støtte dig i at træffe valg og navigere med større frihed og lethed.

Det er et samtaleforløb i en gruppe af max 4 personer og med to individuelle 1:1 sessioner. Et forløb som støtter dig i at slippe din offerrolle og i stedet tage pladsen som medskaber og medansvarlig for dit liv.

Et forløb, hvor du opnår en større indsigt i dine personlige værdier, hvem du er i din essens, og hvordan du navigerer i livet fra det sted i dig, der er tillidsfuldt og med en følelse af indre ro og fred.

Du vil opleve, at dramaer lettere erstattes med blid stilhed og accept. Og at livets rigdom kommer fra et sted i dig fremfor ydre faktorer.

Et forløb, hvor vi stiller spørgsmål og sammen reflekterer. Hvor vi udfordrer og udfolder begreber, værdier, grundholdninger og måden vi er i verden på.

Samtaler som åbner for nye indsigter og en større bevidsthed om eget ansvar for livet, og hvordan vi møder det, som kommer. Fordi det er fundamentet for indre tillid og ro.

Er du det menneske, som du ønsker at være?

Oplever du

 • at dit fundament er rystet pga skilsmisse eller anden livskrise
 • at du har mistet din sande orientering i livet og mulighed for at handle fra dit hjerte
 • at du er et sted i livet, hvor de ydre rammer ser fine ud, men indeni er der en følelse af tomhed og deraf et ønske om noget andet
 • at du er nysgerrig på, hvordan du kan gå endnu mere autentisk i livet som partner, forældre, kollega, søn eller datter – som menneske

Og har du villigheden til at

 • vende tingene på hovedet?
 • blive udfordret?
 • vende spejlet?
 • sætte dig selv i spil?

Så er dette samtaleforløb en mulighed til dig. En mulighed for at blive klogere på dig og dit autentiske selv.

Og en mulighed til at gå fra indre kaos til tryghed

Fra usikkerhed til indre fred og ro.

Samtaler der spejler, åbner og vækker dit iboende lys og befrier dig fra indre uro og kaos

Gennem ligeværdige samtaler undersøger vi blandt andet

 • hvordan du ser på – og er – i verden
 • at være offer eller medskaber i livet
 • hvilke værdier der guider dig og danner din karakter
 • hvad det betyder for dig at være fri til at være og udtrykke dig

Samtaler som giver dig mulighed for at lære dig selv og dine grundværdier bedre at kende, hvilket er fundamentet for at blive et mere bevidst og autentisk menneske.

Samtaler, som åbner og folder begreber ud, således at du fra et bredere og mere reflektorisk perspektiv kan vælge dine sande skridt på livets vej og  med personlige ledestjerner på rejsen.

Som vært bidrager jeg med egne personlige erfaringer og til den fælles refleksion. Med et ønske om at inspirere dig til at gå på opdagelse i egen adfærd og dit indre – vejen til sund karakterdannelse, og til vågen bevidsthed.

At gå med lethed, glæde og fred i hjertet

Jeg tror på, at vi alle har en indre livskraft, en guddommelige essens. Det lys, vi alle er født med som menneske.

Er livskraften i dvale og lyset stækket, er det ofte fordi, at vi er fanget af hverdagens hamsterhjul. Vi falder i søvn og bevæger os uden vågen bevidsthed.

Men er der en sprække, eller en åbning, samt en vilje og villighed til at undersøge, hvem vi er som menneske, og hvilke grundlæggende værdier vi har, vil flammen blusse op og din indre livskraft bliver sat fri.

Herfra kan du bevæge dig stærkere og mere autentisk i livet med en samtidig oplevelse af indre fred.

Kastethed, Det er som at gå her på jorden med en rygsæk fyldt med indhold, som vi ikke selv har bestemt.

Inger Hjort

Praktisk

Opstartspris: 4.950,- (normalpris kr. 9.950) – mulighed for ratebetaling mod et administrationstillæg på kr. 75 for hver rate.

Ved tilmelding betales depositum på kr.  500, som ikke refunderes ved et evt. senere afbud. Endelig fakturering sker en måned før opstart.

Indeholdt i prisen er 10 møder fordelt således:

 • 6 fysiske møder á 3 timer: Den 06.09.2023, 04.10.2023, 29.11.2023, 13.12.2023, 07.02.2024 og 06.03.2024 – alle dage kl. 18.30-21.30
 • 2 online Q&A sessioner á 1 time: Den 01.11.2023 og 10.01.2024 – begge gange kl. 19.30-20.30
 • 2 individulle 1:1 sessioner á ca. 60-90 min – placeret efter 2. og 4. møde. Endeligt tidspunkt i hhv. uge 42 og uge 1 aftales ved opstart

I prisen er også inkluderet kaffe, the og snacks ved hver mødegang, notesbog til refleksioner samt et eksemplar af min bog ‘Den sensitive elefant’ (værdi kr. 249)

Antal deltagere: Max 4 personer

Sted: H.C. Ørsteds Vej 10a, 8260 Viby

Af hensyn til gruppens dynamik og fortrolighed er der mødepligt hver gang

 Mødernes fokus

 1. møde

Projektioner

Det man siger, er man selv. Vi undersøger egne projektioner og hvordan vi tager ansvar for dem, som metode til at slippe offerrollen.

2. møde

Værdiafklaring

Som mennesker er vi levede værdier. Hvad er dine værdier? Hvad betyder virkelig noget for dig? Og hvad forstår vi ved de forskellige værdier?

3. møde

1:1 Session

Værdicoaching.  Som forberedelse modtager du et arbejdsark, som vi tager afsæt i under denne session.

4. møde

Online Q&A

Opsamling og Q&A på de enkelte 1:1 værdicoaching sessioner som ligger før dette møde.

5. møde

Overbevisninger

Vi undersøger vores ubevidste overbevisninger og hvilke grundlæggende behov de opfylder.

6. møde

Projektioner fortsat

Vi fordyber os i en række emotioner og undersøger deres budskab. Målet er at lære at tage ansvar for vores indre barn, så vi kan agere og navigere mere end reagere, når vi rammes af noget udefrakommende, der udfordrer vores indre ro.

7. møde

1:1 Session

Emotionscoaching, hvor vi undersøger emotions budskab, samt hvilke handlemuligheder du har for at slippe smerten og ubehaget – for at gå fra offer til et stærkt personlig lederskab.

8. møde

Online Q&A

Opsamling og Q&A på de individuelle sessioner omkring emotioner og de forskellige handlemuligheder

9. møde

Clearingssamtaler

Selvrefleksion skaber klarhed. I disse clearingsamtaler undersøger vi en række begreber og hvad de betyder for dig som menneske.

10. møde

Opsamling og afslutning

Vi samler op og summer op. Vi sætter lys på de indsigter, der er skabt, de forandringer der er opnået og hvad du ønsker at gøre fremadrettet.

VÅGENT HJERTE, et forløb

 • som træner din evne til selvobservation og selvrefleksion for større selvindsigt, der bidrager til at du kan være i livet uden at reagere på udefrakommende begivenheder, men i stedet navigerer i en mere fri og let bevægelse
 • hvor fokus er at styrke din bevidsthed, så du kan træffe bedre valg for dig – og valg som i højere grad er truffet fra din essens og dit hjerte
 • hvor vi træner dine menneskelige kompetencer og udvikler dit personlige lederskab, så du står stærkt, også når det stormer
 • som tilbyder et fagligt indhold om projektioner, tankemønstre, emotioner og værdier
 • der bygger på en proces af gruppedynamik, øvelser og reflektoriske samtaler både i gruppen og individuelt